Zbog održavanja hokejaške utakmice 20.03.2017. termin od 18.00 - 19.00 biće promenjen u 20.00 - 21.00

Stalni takmičari kluba

Trenažni rad sa takmičarima

Trenažni proces se u klubu sprovodi prema takmičarskom pravilniku Klizačkog saveza Srbije kao i Međunarodne klizačke federacije.

Trenažni proces sa takmičarkama vodi Danijela Crnobrnja - operativni trener umetničkog klizanja.

Takmičarke

Nađa Trešnjić

Anja Stojković

Larisa Antonić

Nataša Jović

Ana Šćepanović

Dunja Trešnjić

Mila Jocović

Interpretacije

Barbara Gagro

Lara Medović

Tara Vuleković

Čarna Popović

Katarina Pribić

Ivana Gojković

Milica Jović

Ana Radulović

Hana Vlajković

Selekcija

Azalia Gazizullina

Hana Kanazir

Ema Medović

Maja Pilipenko

Nina Beža

Darija Danilina

Sofija Danilina

Maša Radulović

Ena Petrov

Milana Kostić

Priprema za takmičenje

Takmičenje nije obavezno, ali većina trenera smatra da je važno takmičiti se, čak i ako nemate visoke ambicije, zbog toga što proces pripreme za takmičenje daje klizaču fokus i razvija nastup kroz iskustvo stečeno na testovima i takmičenjima. Pored toga, klizači uživaju u takmičenjima – ona su uzbudljiva i daju osećaj samopouzdanja i ponosa klizačima koji predstavljaju svoj klub.

Da bi se takmičio klizač mora imati određen broj godina i kvalifikovati se za takmičenje polaganjem testova. Ako su ispunjeni uslovi za određeno takmičenje trener će Vas obavestiti o tome i uputiti Vas da uzmete prijavu. Obaveza je roditelja da ispune i pošalju prijavu i plate kotizaciju. Zakasnele prijave se ne prihvataju – čak ni ako kasne samo jedan dan. Na mnogim takmičenjima se postavlja zahtev slanja izvoda iz matične knjige rođenih, pa nije loša ideja imati nekoliko spremnih kopija. Prijavu obično mora potpisati neko od zvaničnika kluba kako bi potvrdio članstvo u klubu i ostale podatke u prijavi. Za potpis se možete obratiti kancelariji kluba. Oko nedelju dana pre takmičenja stiže potvrda o učešću na takmičenju i obaveštenje o satnici.

Učešće na takmičenju zahteva neke dodatne troškove. Za takmičenje klizač mora biti odgovarajuće obučen i neophodno je platiti kotizaciju za učešće na takmičenju.

Zapamtite, svaki klizač je jedinstven i nije dobra ideja porediti rezultate i napredak vašeg klizača sa drugim takmičarima. Ima previše faktora koji utiču na napredovanje u ovom sportu da bi poređenja imala smisla – godine, zrelost, talenat, vreme uloženo u trening, itd. Plasman na jednom takmičenju nikako nije definitivna mera sposobnosti Vašeg klizača, a pogotovu nije mera vrednosti osobe.

Molimo Vas da imate na umu sledeće savete:

 • Održavajte pozitivan stav
 • Poštujte ostale takmičare
 • Nagradite svog klizača
 • Podržavajte svog klizača bez obzira na ishod
 • Dostojanstveno prihvatite rezultat
 • Nemojte konstantno pitati svog klizača da li je nervozan
 • Nemojte konstantno nameštati kosu ili odeću svom klizaču zato što ste Vi nervozni
 • Nemojte govoriti ružno o drugim takmičarima
 • Nemojte govoriti ružno o svom takmičaru
 • Nemojte se žaliti na rezultat

Na dan takmičenja

Planirajte da stignete sat vremena pre nastupa. Takmičar može pojesti lagan obrok najmanje 1,5 do 2 sata pre takmičenja, ali ga nemojte na to prisiljavati. Prijavite se kada stignete i predajte svoju muziku na CD-u osobi koja je za to zadužena. Nemojte se u potpunosti oslanjati na satnicu jer su promene na dan takmičenja veoma česte.

Klizači ne bi trebalo da sede i gledaju druge klizače pre svog nastupa, ali je lepo, ukoliko je moguće, da ostanu nakon svog nastupa i pruže podršku drugim klizačima iz tima.

U zavisnosti od broja prijavljenih takmičara, svaka kategorija može biti podeljena u više grupa. Pre svake grupe takmičara koji nastupaju, određuje se od 3 do 6 minuta za zagrevanje na ledu. Ovaj deo se ne ocenjuje. Klizač može obuti klizaljke oko 15 minuta pre ovog zagrevanja.

Roditeljima nije dozvoljen pristup na nivo leda za vreme takmičenja i treba da se pridržavaju uputstava volontera po pitanju prostora određenog za gledaoce.

Suđenje

Svaki sudija dodeljuje svakom takmičaru ocenu. Nakon takmičenja ocene se sabiraju prema pravilima Klizačkog saveza. Svi plasmani su konačni. Rezultati su obično dostupni u roku od pola sata.

Šta je važno sudijama?

U 6.0 sudijskom sistemu klizači dobijaju dve ocene od svakog sudije iz sudijske komisije. Prva ocena je za kvalitet izvođenja, tj. tehničku vrednost, a druga za umetnički utisak, tj. umetničku vrednost sastava. Konačan rezultat se formira sabiranjem svih ocena.

Tehnička vrednost
 • Težina
 • Raznovrsnost
 • Čisto i sigurno izvođenje
 • Brzina
Umetnička vrednost
 • Harmonična kompozicija i usklađenost sa muzikom
 • Varijacije brzine
 • Vladanje površinom leda i prostorom
 • Lakoća pokreta
 • Stil
 • Originalnost
 • Izražavanje karaktera muzike

Prijatelji kluba